• 81 4786 952
  • mikro55@iung.pulawy.pl
  • ul. Czartoryskich 8, Puławy

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

Autorów prezentowanych podczas warsztatów wyników badań (zarówno prezentacji ustnych jak i posterowych) zapraszamy do bezpłatnej publikacji w Polish Journal of Agronomy

(https://redakcjapja.iung.pl/index.php/pja)

Polish Journal of Agronomy (PJA) jest recenzowanym czasopismem naukowym, obejmującym tematykę szeroko rozumianej produkcji roślinnej i rolniczych zagadnień środowiskowych. Publikowane są w nim recenzowane oryginalne prace naukowe, artykuły przeglądowe i komunikaty naukowe z zakresu:

  • agrotechniki (uprawa, nawożenie, ochrona roślin, hodowla, mechanizacja);
  • nauk przyrodniczych związanych z rolnictwem (mikrobiologia, gleboznawstwo, biochemia, fizjologia roślin, genetyka, ekologia/ochrona środowiska);
  • ekonomiki produkcji roślinnej;
  • zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją artykułów w PJA. Dodatkowym ułatwieniem jest maksymalne uproszczenie przygotowania manuskryptów pod względem technicznym. Wszystkie artykuły opublikowane w PJA są udostępniane czytelnikom bez ograniczeń na licencji CC BY-SA.