• 81 4786 952
  • mikro55@iung.pulawy.pl
  • ul. Czartoryskich 8, Puławy

WZÓR STRESZCZENIA

Streszczenia prac o objętości 1 strony A4 powinny być przygotowane zgodnie z załączoną instrukcją (Załącznik nr 2) i przesłane na adres sekretariatu (mikro55@iung.pulawy.pl) do dnia 15.06.2023 roku. Warunkiem zamieszczenia streszczenia w materiałach jest wniesienie opłaty konferencyjnej przez jednego z Autorów.

Organizatorzy konferencji przewidują prezentacje w formie wystąpień ustnych (15 minut + 5 minut dyskusji) oraz plakatów (w formie drukowanej, prezentowanych na oddzielnej sesji).

Streszczenia wystąpień i plakatów wraz z programem zostaną opublikowane w materiałach wyłącznie w formie elektronicznej z numerem ISBN. Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji.

Prosimy o przygotowanie posterów o wymiarach: 115 cm długości i 80 cm szerokości.

WZÓR STRESZCZENIA DO POBRANIA W FORMACIE WORD