• 81 4786 952
 • mikro55@iung.pulawy.pl
 • ul. Czartoryskich 8, Puławy

POSTERY

LISTA POSTERÓW

 1. Barbara Abramczyk, Anna Gałązka, Beata Feledyn- Szewczyk – Porównanie aktywności metabolicznej grzybów ryzosfery wybranych odmian pszenicy jarej w dwóch fazach rozwojowych
 1. Paulina Adamczyk, Anna Gromada, Monika Janczarek – Wpływ niskich temperatur na frakcje białek zewnątrzkomórkowych i wewnątrzkomórkowych symbiotycznych bakterii Rhizobium leguminosarum
 1. Artur Banach, Agnieszka Kuźniar, Anna Kruczyńska, Andrzej Słomczewski, Jacek Podlewski, Sara Jurczyk, Agnieszka Wolińska – Różnorodność mikroorganizmów w funkcji właściwości fizykochemicznych gleb o różnym sposobie użytkowania i nawożenia wykorzystywanych do uprawy pszenicy
 1. Justyna Bauza-Kaszewska, Barbara Breza-Boruta, Anna Ligocka, Agata Maciuszek – Wpływ temperatury na właściwości antybakteryjne i przeciwutleniające produktów pszczelich
 1. Alina Bochniarz – Zagadnienia mikrobiologiczne w artykułach z Polish Journal of Agronomy
 1. Justyna Bohacz, Michał Możejko, Teresa Korniłłowicz-Kowalska – Charakterystyka morfologicznych i fizjologicznych cech grzybów keratynolitycznych Trichophyton ajelloi (Vanbreus.) Ajello pochodzących z gleb uprawnych
 1. Agata Borowik, Jadwiga Wyszkowska, Magdalena Zaborowska, Jan Kucharski – Wpływ perytroidów na aktywność mikrobiologiczną gleby
 1. Barbara Breza-Boruta, Anna Ligocka, Justyna Bauza-Kaszewska, Zuzanna Jasiurkowska – Właściwości chemiczne i aktywność przeciwdrobnoustrojowa ziołowych maceratów octowych
 1. Aleksandra Burkowska-But, Patrycja Tarnawska, Weronika Mucha, Karolina Prządka – Bakterie antybiotykooporne w środowisku kurników
 1. Aleksandra Burkowska-But, Maciej Walczak – Środowiska ekstremalne jako źródło mikroorganizmów do zastosowań biotechnologicznych
 2. Jarosław Ciepiel, Anna Marzec- Grządziel – Zagrożenia wynikające z antybiotykooporności w glebach
 1. Jarosław Ciepiel, Anna Marzec- Grządziel, Grzegorz Borsuk – Badanie mikrobiomu jelitowego pszczół miodnych przy wykorzystaniu techniki sekwencjonowania nowej generacji
 1. Natalia Czernecka, Anna Ratajewicz, Klaudia Kulik, Klaudia Bulanda, Anna Lenart-Boroń – Etiologia i rozpowszechnienie zakażeń bakteryjnych u zwierząt towarzyszących człowiekowi – badania wstępne
 1. Magdalena Frąc, Agata Gryta, Giorgia Pertile, Karolina Oszust, Jacek Panek, Sylwia Różalska, Katarzyna Turnau – Interakcje mikrolistków i mikrobiomów – możliwości inokulacji microgreens przez pożyteczne szczepy bakteryjne
 1. Adam Furtak, Anna Szafranek-Nakonieczna, Katarzyna Kagan, Anna Pytlak – Wpływ glifosatu na aktywność respiracyjną i liczebność bakterii (dPCR) w glebach rolniczych
 1. Karolina Furtak, Karolina Gawryjołek, Emilia Grzęda, Anna Gałązka – Wpływ wybranych osmoprotektantów na potencjał metaboliczny mikroorganizmów glebowych
 1. Karolina Furtak – Zróżnicowanie potencjału metabolicznego beztlenowych bakterii wyizolowanych z gleb poddanych stresowi symulowanej powodzi
 1. Karolina Furtak, Anna Marzec-Grządziel, Anna Gałązka, Agnieszka Wolińska – Porównanie wpływu symulowanej powodzi na mikrobiom mady rzecznej o różnym zagospodarowaniu
 2. Anna Gałązka, Karolina Gawryjołek, Anna Marzec- Grządziel, Agata Janczarek, Jarosław Ciepiel – Bioróżnorodność i aktywność metaboliczna mikroorganizmów w glebie silnie zdegradowanej i długotrwale zanieczyszczonej ropą naftową
 3. Anna Gałązka, Anna Marzec- Grządziel, Łukasz Pawlik – Bioróżnorodność i aktywność metaboliczna grzybów jako wskaźnik potencjalnego wietrzenia biologicznego i glebotwórczego
 1. Aleksandra Garbacz, Artur Nowak, Jolanta Jaroszuk-Ściseł, Anna Słomka, Grzegorz Grzywaczewski – Oddziaływanie skały płonnej z odpadów pokopalnianych na aktywność biologiczną gleb
 1. Karolina Gawryjołek, Anna Gałązka – Zawartość ogólnych oraz łatwoekstrahowalnych białek glebowych spokrewnionych z glomalinami w glebie uprawnej oraz leśnej
 1. Karolina Gawryjołek, Anna Gałązka, Karolina Furtak – Porównanie aktywności enzymatycznej gleby pobranej z ryzosfery trzech gatunków drzew
 2. Patrycja Golińska, Magdalena Świecimska, Bartosz Wachnowicz, Vartual Sangal, Michael Goodfellow – Oparta na genomie klasyfikacja nowego gatunku promieniowca, Streptantibioticus silvisoli sp. nov., wyizolowanego z kwaśnej gleby leśnej z uwzględnieniem jego potencjału biotechnologicznego i właściwości ekologicznych
 1. Weronika Goraj, Klaudia Badaszek, Jacek Podlewski, Agnieszka Kuźniar, Agnieszka Wolińska – Mikrobiom serów ślesińskich ze Spiżarni Hrabiny Potulickiej
 1. Agata Gryta, Jerzy Weber, Magdalena Frąc – „Genetyczny odcisk palca” mikrobiomu glebowego- analiza fragmentów restrykcyjnych
 1. Małgorzata Hałat-Łaś, Anna Ambroszczyk, Paweł Kaszycki – Biostymulujący wpływ wybranych preparatów mikrobiologicznych na wzrost i rozwój roślin
 1. Miłosz Heliasz, Walter Hunter, Klaudia Kulik, Anna Lenart-Boroń – Drugie życie ścieków – skuteczność oczyszczalni MBR w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym
 1. Agata Janczarek, Anna Gałązka – Zastosowanie grzybów w bioremediacji
 1. Karolina Jaros, Jolanta Jaroszuk-Ściseł, Piotr Sugier, Anna Słomka, Jaco Vangronsveld, Małgorzata Wójcik – Zróżnicowanie grup fizjologicznych mikroorganizmów gleby ryzosferowej konopi siewnych (Cannabis sativa L.) zanieczyszczonej metalami
 1. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, Artur Nowak, Adam Żmuda, Julia Flakiewicz, Anna Słomka, Elżbieta Patkowska – Szczepy Trichoderma spp. wyizolowane z grochu indukujące aktywność markerów odporności – liazy fenyloalaninowej (PAL) i tyrozynowej (TAL) oraz peroksydazy w tkankach siewek grochu
 1. Jolanta Jaroszuk- Ściseł, Karolina Jaros, Małgorzata Wójcik, Anna Słomka, Rafał Krawczyk, Andrzej Plak, Piotr Sugier – Grupy fizjologiczne mikroorganizmów w glebie ryzosferowej mącznicy lekarskiej (Arctostaphylos uva-ursi) o zróżnicowanej zawartości metali
 1. Dominika Kidaj, Katarzyna Zamłyńska, Anita Swatek, Iwona Komaniecka – Rizobiowe czynniki Nod jako induktor syntezy flawonoidów w roślinach uprawnych
 1. Beata Kowalska, Magdalena Szczech, Krzysztof Zachaj – Wpływ bakterii Azotobacter salinestris na plonowanie ogórka gruntowego oraz na mikrobiologiczne parametry gleby
 1. Beata Kowalska, Aleksandra Trzewik, Magdalena Szczech – Trichoderma atroviride i Serendipita indica w ochronie papryki przed Verticillium dahliae w uprawie szklarniowej
 1. Katarzyna Kozak, Renata Kurek, Otton K. Roubinek, Wiesław Świętnicki – Bakterie antarktyczne z kolekcji IBA źródłem enzymów proteo- i lipolitycznych
 1. Monika Kozieł, Stefan Martyniuk – Analiza zależności pomiędzy właściwościami chemicznymi niektórych grup gleb a zasiedleniem przez wolnożyjące diazotrofy z rodzaju Azotobacter
 1. Weronika Kursa, Agnieszka Jamiołkowska, Anna Gałazka – Bioróżnorodność funkcjonalna środowiska glebowego pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) po oprysku siewek ekstraktami roślinnymi
 1. Edyta Kwiatkowska, Jolanta Joniec , Cezary Kwiatkowski – Udział mikroorganizmów glebowych w przemianach C, N i P w glebie z terenów poprzemysłowych, poddanej działaniu odpadu z przemysłu chemicznego
 1. Anna Ligocka, Barbara Breza-Boruta, Justyna Bauza-Kaszewska – Wykorzystanie bakteriofagów do zwalczania pałeczek Salmonella spp. w mięsie
 1. Wiktoria Maj, Giorgia Pertile, Sylwia Różalska, Magdalena Frąc – Ocena wpływu nagietka lekarskiego (Calendula officinalis) na żywotność grzybów  Neosartorya spp.
 1. Anna Majchrowska-Safaryan – Wpływ preparatów zawierających substancje humusowe i czystych kwasów humusowych na wzrost i kiełkowanie grzybów entomopatogenicznych w warunkach in vitro
 1. Małgorzata Majewska, Kamila Sitarz, Agnieszka Gładysz-Płaska, Mateusz Kutyła, Mariusz Trytek – Dystrybucja uranu między frakcje o różnej stabilności w ryzosferze Brassica napus L.
 1. Małgorzata Majewska, Kamila Sitarz, Artur Nowak, Agnieszka Gładysz-Płaska – Różnorodność i aktywność metaboliczna mikroorganizmów w ryzosferze rzepaku rosnącego w glebie skażonej uranem
 1. Małgorzata Majewska, Artur Nowak – Zmiany wybranych parametrów biochemicznych w liściach Brassica napus wywołane obecnością jonów uranylowych w glebie
 1. Anna Marzec- Grządziel, Jarosław Ciepiel, Agata Janczarej, Grażyna Korbecka- Glinka – Charakterystyka genetyczna bakterii endofitycznych wybranych roślin miododajnych
 1. Anna Marzec- Grządziel, Anna Gałązka – Bioróżnorobność bakterii w środowisku długotrwale skażonym ropą
 1. Mateusz Mącik, Jacek Panek, Agata Gryta, Karolina Oszust, Giorgia Pertile, Dominika Siegieda, Michał Pylak, Shamina Imran Pathan, Giacomo Pietramellara, Magdalena Frąc – Zastosowanie strategii uprawy współrzędnej roślin bobowatych i zbóż do optymalizacji bilansu azotu i jakości mikrobiologicznej gleby
 1. Łukasz Mąka, Marta Bartosik, Jolanta Solecka – Różnorodność mikrobiologiczna borowin leczniczych
 1. Elżbieta Mierzejewska-Sinner, Magdalena Urbaniak, Sofie Thijs, Jaco Vangrosnveld – Wtórne metabolity roślinne mogą wpływać na obecność pożytecznych bakterii endofitycznych w glebach zanieczyszczonych MCPA
 1. Alicja Niewiadomska, Agnieszka Wolna-Maruwka , Dorota Swędrzyńska, Adrianna Kubiak – Wpływ bakterii PGPR oraz wybranych międzyplonów na aktywność mikrobiologiczną gleby pod jęczmieniem jarym uprawianym w systemie rolnictwa ekologicznego
 1. Artur Nowak, Klaudia Hołub, Julia Czerwonka, Aleksandra Król, Paulina Krupka, Piotr Celuch, Oliwia Szykuła, Adrian Jędruszko, Gabriela Ksel, Kamila Wlizło, Adrian Wiater, Marek Siwulski – Wpływ dodatku ekstraktów otrzymanych z owocników boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus) na aktywność gleby
 1. Artur Nowak, Nataliia Kutyrieva-Nowak, Małgorzata Majewska, Jolanta Jaroszuk-Ściseł – Zmienność fizjologiczna mikroorganizmów zasiedlających glebę uprawną pobraną spod monokultury rzodkiewki (Raphanus sativus var. sativus)
 1. Tetiana Nyzhnyk, Edyta Kiedrzyńska – Analiza odporności na suszę roślin strączkowych w symbiozie z Rhizobium w warunkach zmian klimatu
 1. Karolina Oszust, Jacek Panek, Agata Gryta, Klaudia Szpilska, Michał Pylak, Magdalena Frąc – Tajemnice gorzkiej zgnilizny: Zróżnicowanie metataksonomiczne grzybów w porażonych jabłkach
 2. Anna Otlewska, Patrycja Goźdź – Bakterie glebowe w produkcji pigmentów karotenoidowych
 1. Michał Pylak, Shamina Pathan, Giacomo Piertamellara, Magdalena Frąc – Poprawa zdrowia, wzrostu i jakości plonów roślin:  synergistyczneczne korzyści uprawy współrzędnej
 1. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk – Zastosowanie częściowo oczyszczonej i immobilizowanej peroksydazy uniwersalnej syntetyzowanej przez szczep Bjerkandera adusta CCBAS 930 (VP/Ba) do usuwania doksorubicyny
 1. Lidia Sas-Paszt, Beata Sumorok, Krzysztof Górnik, Zygmunt S. Grzyb, Anna Lisek, Sławomir Głuszek, Paweł Trzciński, Edyta Derkowska, Mateusz Frąc, Waldemar Treder – Wpływ konsorcjów pożytecznych mikroorganizmów i bionawozów na kwitnienie i owocowanie roślin truskawki w uprawie polowej
 1. Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec – Metody stymulacji dostępności fosforu glebowego dla roślin
 1. Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec – Wpływ składowiska odpadów pohutniczych na parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne pobliskiej gleby rolniczej
 1. Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec, Małgorzata Woźniak – Wpływ pofermentu na glebę i jej aktywność biologiczną
 1. Dorota Swędrzyńska, Alicja Niewiadomska, Stanisław Grześ, Arkadiusz Swędrzyński, Agnieszka Wolna- Maruwka – Wpływ systemu uprawy i międzyplonu na plon i parametry technologiczne buraka cukrowego oraz na właściwości mikrobiologiczne gleby
 2. Joanna Szumigaj- Tarnowska, Wiesław Hreczuch, Arkadiusz Hruściel, Zbigniew Uliński, Joanna Łopacińska – Właściwości grzybobójcze mykoselektywnej okrywy torfowej w uprawie pieczarki
 3. Anna Trojak- Goluch – Biologiczne metody ograniczania wirusa mozaiki tytoniu w uprawie Nicotiana tabacum L
 1. Agnieszka Wolińska, Anna Kruczyńska, Weronika Goraj, Anna Sochaczewska1, Jacek Podlewski, Andrzej Słomczewski, Agnieszka Kuźniar – Odpowiedź aktywności biologicznej gleb monokulturowych na zredukowane nawożenie azotowe
 1. Małgorzata Woźniak, Sylwia Siebielec, Artur Nowak, Jolanta Jaroszuk-Ściseł – Ryzobakterie wytwarzające biofilm jako potencjalny komponent biopreparatów zwiększających tolerancję roślin na stres suszy
 1. Małgorzata Woźniak, Renata Tyśkiewicz, Anna Gałązka, Jolanta Jaroszuk-Ściseł – Potencjał endofitów bakteryjnych roślin uprawnych i chwastów jako ekologiczne narzędzie do łagodzenia stresów roślin związanych ze zmianami klimatycznymi
 1. Magdalena Zaborowska, Jadwiga Wyszkowska, Agata Borowik, Jan Kucharski – Odpowiedź roślin i mikrobiomu gleb na zanieczyszczenie bisfenolem A, bisfenolem S i bisfenolem F
 2. Klaudia Zawadzka, Karolina Oszust, Agata Gryta, Jacek Panek, Michał Pylak, Magdalena Frąc – Stres substratowy w analizie biologicznej próbek gleby: Wpływ sposobu zagospodarowania gruntu na mikroorganizmy i bioróżnorodność