• 81 4786 952
  • mikro55@iung.pulawy.pl
  • ul. Czartoryskich 8, Puławy

KARTA ZGŁOSZENIA

Wypełnioną kartę udziału w konferencji prosimy przesłać na adres sekretariatu konferencji – mikro55@iung.pulawy.pl  do dnia 15.05.2023 roku 

TU ZNAJDUJE SIĘ KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA W FORMACIE WORD