• 81 4786 952
  • mikro55@iung.pulawy.pl
  • ul. Czartoryskich 8, Puławy

WAŻNE DATY

30.06.2023 – termin zgłoszenia udziału w konferencji

31.07.2023 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej

31.07.2023 – termin przesłania streszczenia