• 81 4786 952
  • mikro55@iung.pulawy.pl
  • ul. Czartoryskich 8, Puławy

ORGANIZATORZY

Konferencja otrzymała dofinasowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. Kwota dofinansowania wynosi 89 540 zł.

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca :

dr hab. Anna Gałązka, prof. Instytutu (IUNG-PIB, Puławy)

Członkowie :       

prof. dr hab. Stefan Martyniuk

dr Barbara Abramczyk

dr Karolina Furtak

dr Monika Kozieł

dr Anna Marzec-Grządziel

dr Małgorzata Woźniak

dr inż. Sylwia Siebielec

mgr Karolina Gawryjołek

mgr Agata Janczarek

mgr Jarosław Ciepiel

Emilia Grzęda

Krystyna Lewtak