• 81 4786 952
  • mikro55@iung.pulawy.pl
  • ul. Czartoryskich 8, Puławy

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna w kwocie łącznej 650 zł obejmuje: (400 zł uczestnictwo w obradach, obiady, przerwy kawowe, materiały konferencyjne; 250 zł dotyczy udziału w uroczystej kolacji w dniu 14.09.2023 r.).

Przy zgłoszeniach prosimy o podanie kwoty, na którą ma zostać wystawiona faktura 650 zł czy 400 zł. Przy zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji na karcie zgłoszenia. Na tej podstawie zostanie wystawiona dla Państwa faktura.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić w terminie do 31.07.2023 roku na konto:

Bank Pekao  S.A.  66 1240 2412 1111 0000 3610 6594

z dopiskiem: „mikro55”

Prosimy o podanie nazwy instytucji oraz imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywany jest przelew.