• 81 4786 952
 • mikro55@iung.pulawy.pl
 • ul. Czartoryskich 8, Puławy

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Adam Jaworski, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Wiesław Barabasz, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl

Członkowie:

 • dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • dr hab. inż. Maria Chmiel, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • prof. dr hab. Hanna Dahm, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • prof. dr hab. Jerzy Długoński, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
 • dr Weronika Goraj, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • dr Karolina Furtak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
 • prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
 • prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • prof. dr hab. Monika Janczarek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr hab. Jolanta Jaroszuk‑Ściseł, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Stefania Jezierska- Tys, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
 • dr hab. Jolanta Joniec, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • prof. dr hab. Maria Król, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
 • prof. dr hab. Jan Kucharski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • dr Agnieszka Kuźniar, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • dr hab. Anna Lenart-Boroń, prof. URK, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 • dr hab. Małgorzata Majewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Wanda Małek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Stefan Martyniuk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
 • dr Anna Marzec-Grządziel, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
 • prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • dr hab. Alicja Niewiadomska, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • prof. dr hab. Andrzej Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • dr Artur Nowak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr Karolina Oszust, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
 • prof. dr hab. Zbigniew Paluszak, Politechnika Bydgoska, Bydgoszcz
 • prof. dr hab. Stanisław Pietr, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr hab. Anna Pytlak, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
 • prof. dr hab. Aleksandra Sawicka, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • prof. dr hab. Anna Skorupska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 • dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • dr hab. Magdalena Szczech, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 • prof. dr hab. Izabela Święcicka, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Arkadiusz Telesiński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • prof. dr hab. Maciej Walczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • dr Małgorzata Woźniak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
 • prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn