• 81 4786 952
  • mikro55@iung.pulawy.pl
  • ul. Czartoryskich 8, Puławy

KONTAKT

Zakład Mikrobiologii Rolniczej

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

tel. 81 4786 952; 81 4786 961

e-mail: mikro55@iung.pulawy.pl

Sekretariat konferencji:

dr Karolina Furtak

mgr Karolina Gawryjołek

Członkowie sekretariatu: Pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB