• 81 4786 952
  • mikro55@iung.pulawy.pl
  • ul. Czartoryskich 8, Puławy

CEL I ZAKRES KONFERENCJI

Celem 55 Jubileuszowej Konferencji Mikrobiologicznej jest przedstawienie najnowszych osiągnięć oraz podsumowanie dotychczasowej wiedzy w badaniach z zakresu mikrobiologii ogólnej i środowiskowej, biologii molekularnej oraz oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami w różnych środowiskach.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki najnowszych badań mikrobiologicznych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych.

Ponadto, przedstawiona zostanie dotychczasowa wiedza na temat zastosowania narzędzi „mikrobiologicznych”, w tym sekwencjonowania najnowszej generacji do analiz m.in. próbek glebowych. Narzędzia te umożliwiają testowanie wszystkich populacji mikroorganizmów, występujących w danym środowisku, bez konieczności ich hodowli w laboratorium. Umożliwia to poznanie tych gatunków mikroorganizmów, które dotychczas były pomijane ze względu na brak możliwości hodowli w laboratorium. Badania te nierozerwalnie wiążą się z badaniami z zakresu bioinformatyki i analizy danych.

Konferencja ta jest jedynym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem naukowym obejmującym wiedzę na temat kompleksowego rozpoznania strukturalnej i funkcjonalnej bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach. Zapewnia integrację społeczności naukowej, w tym wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. Pozwala na przekazywanie sobie wzajemnie wiedzy i doświadczenia, umożliwia nawiązywanie wszechstronnej współpracy oraz pozwala na żywą dyskusję na temat najnowocześniejszych metod badawczych. To również doskonała możliwość do zaprezentowania wyników badań dla młodych adeptów nauki, którzy w miłej atmosferze i pod czujnym okiem profesorów mogą podzielić się swoimi odkryciami.

Wydarzenie to jest miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych. Corocznie w konferencji bierze udział ponad 100 uczestników z całego kraju.

W roku 2023 chcąc poszerzyć grono uczestników oraz możliwość nawiązywania współpracy planowane jest także zaproszenie kilku wybitnych specjalistów z zagranicy. Poprzez wygłoszone referaty plenarne uczestnicy konferencji będą mogli dowiedzieć się więcej na temat najnowocześniejszych badań mikrobiologicznych prowadzonych za granicą.

Nadrzędnym celem projektu jest umożliwienie spotkania wybitnych naukowców wykorzystujących w swoich badaniach najnowocześniejsze metody badawcze. Odnoszący sukcesy pracownicy nauki są nie tylko inspiracją dla innych, ale również źródłem wiedzy. Dzielenie się doświadczeniami zdobytymi podczas pracy w rozlicznych projektach może okazać się bezcenne dla pozostałych uczestników konferencji, którzy nie mają na co dzień okazji porozmawiać z takimi autorytetami. Dla młodych naukowców będzie to niepowtarzalna okazja, która może mieć ogromny wpływ na dalszy rozwój ich kariery naukowej.