• 81 4786 952
 • mikro55@iung.pulawy.pl
 • ul. Czartoryskich 8, Puławy

ZAPROSZENI GOŚCIE

 • prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • prof. dr hab. Hanna Dahm, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • prof. dr hab. Stefania Jezierska- Tys, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
 • prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • prof. dr hab. Wanda Małek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Hanna Mazur – Marzec, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • prof. dr hab. Joanna Mankiewicz – Boczek, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • prof. dr hab. Maria Król, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
 • prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Aleksandra Sawicka, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • prof. dr hab. Anna Skorupska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska – Pałasz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • prof. dr hab. Izabela Święcicka, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 • prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • prof. dr hab. Wiesław Barabasz, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl, Przemyśl
 • prof. dr hab. Jerzy Długoński, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • prof. dr hab. Adam Jaworski, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • prof. dr hab. Jan Kucharski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • prof. dr hab. Andrzej Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • prof. dr hab. Zbigniew Paluszak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
 • prof. dr hab. Stanisław Pietr, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice